DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

História kostola a virtuálna prehliadka

      Stručné dejiny Kostola Povýšenia Svätého kríža           v Podunajských Biskupiciach

Short history of the Church of the Exaltation

of the Holy Cross un Podunajske Biskupice 

                                  

 

15. jún 1947 - Posvätenie základného kameňa Kostola Povýšenia Svätého kríža

15 June 1947Consecration of the foundation stone of the Church of the Exaltation of the Holy Cross

                       

    

                                                                                              

1950 - ukončenie stavby, maľovanie kostola, príprava interiéru 

1950 - finishing of the building, painting the church, preparation of the interior (the church on the right)

 

26. september 1950 - násilné vyvezenie sestier z Podunajských Biskupíc,  v priestoroch kláštora zriadená nemocnica

26 September 1950 - forced deportation of sisters from Podunajské Biskupice; in the premises there,a hospitalis established  

                                                                                                            

R. 1950  - 1990  novopostavený kostol sa používa ako skladisko zdravotníckeho materiálu.

1950  - 1990  newly-built church is used as a medical supplies store

 

1991 - obnova priestorov a príprava kostola na posviacku

1991 - renovation of the premises and preparation of the church for the consecration

 

13. jún 1992  - konsekrácia  kostola Povýšenia Svätého kríža

13 June 1992  - consecration of the Church of the Exaltation of the Holy Cross

 

20. september  2003 -  Prenesenie pozostatkov sr. Zdenky z miestneho cintorína do  Kostola Povýšenia Svätého kríža, ktorý sa stáva pútnickým kostolom bl. Zdenky.

20 September 2003 - Relocating the remains of Sr. Zdenka from the local cemetery into the Church of the Exaltation of the Holy Cross, that becomes the pilgrim church of Bl. Zdenka

                                                                                                               

 

2016  -  Rekonštrukcia interieru kostola       

2016 Reconstruction of the interior of the church

 

 30. apríl  2016 - Požehnanie obnovených priestorov Kostola Povýšenia   Svätého kríža

30 April 2016 - Blessing of the renovated premises of the Church of the Exaltation of the Holy Cross

 

Súčasný stav, exteriér/interiér

Today's state, exterior/interior                                                                                               

"360° foto: Martin Vizar"